20 jul 2016 18:50

Procedure voor evaluatiegesprekken van het operationeel personeel en ambulancepersoneel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de evaluatiegesprekken van het operationeel personeel en het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszones.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit stelt dat het evaluatiegesprek van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor de eerste keer plaatsvindt minimaal achttien maanden en maximaal vierentwintig maanden na de benoeming van het personeelslid. Vervolgens vindt dit gesprek hetzij na minimaal achttien maanden en maximaal vierentwintig maanden plaats vanaf de laatste evaluatie in geval van een vermelding 'voldoende' of na minimaal negen maanden en maximaal twaalf maanden vanaf de laatste evaluatie in geval van een vermelding 'te verbeteren" of "onvoldoende".

Indien het personeelslid meer dan de helft van de minimale evaluatieperiode afwezig is, stelt de functionele meerdere vast dat er geen evaluatie kan gedaan worden. Het personeelslid behoudt het resultaat van zijn vorige evaluatie voor deze periode. Binnen de maand volgend op de terugkeer op het werk van het personeelslid wordt een nieuw functiegesprek georganiseerd.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de uiterlijke datum voor de opstart van de evaluatiecyclus van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. Deze wordt van twee naar drie jaar veranderd, na de datum van overdracht naar de zone.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het schema van evaluatiegesprek van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is