20 jul 2016 18:50

Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019) goed. 

Het plan heeft de volgende strategische doelstellingen:

  • de sociale bescherming van de bevolking verzekeren
  • de kinderarmoede terugdringen
  • de toegang tot arbeid versterken door de sociale en professionele activering
  • dakloosheid en slechte huisvesting bestrijden
  • het recht op gezondheid waarborgen
  • overheidsdiensten toegankelijker maken voor de kwetsbare personen

De doelstellingen zijn gebaseerd op het Nationaal hervormingsprogramma, het Nationaal Sociaal Rapport en het vorige Federaal Plan Armoedebestrijding. Elke strategische doelstelling bestaat uit operationele doelstellingen en concrete acties.

De staatssecretaris coördineert het plan. De POD Maatschappelijke Integratie staat in voor de monitoring en de opvolging van het plan op basis van de aanbevelingen van de audit die het Rekenhof voor het tweede plan formuleerde.