20 jul 2016 18:50

Selectie van de directieleden van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoorverkeer Willy Borsus en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat  het koninklijk besluit van 22 juni 2011 wijzigt tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de samenstelling van de selectiecommissie van de directieleden van de nationale veiligheidsinstantie voor de spoorwegen alsook de methode voor de rangschikking van de kandidaten. De wijziging vloeit voort uit een vraag van de Europese Commissie via EU Pilot, naar aanleiding van een incorrecte uitvoering van artikel 16 van de Europese richtlijn 2004/49/EG.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.