20 jul 2016 18:50

Overdracht personeel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met de overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest.

De personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die de opdracht loopbaanonderbreking uitoefenen, worden vanaf 1 september 2016 overgedragen aan het Vlaams Gewest.

Het ontwerp van koninklijk wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.