20 jul 2016 18:50

ITS-samenwerkingsakkoord: aanduiding van federale ministers vertegenwoordigd in de ITS-stuurgroep

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met het voorstel van aanduiding van de federale ministers die zullen vertegenwoordigd zijn in de ITS-stuurgroep die kadert binnen het ITS-samenwerkingsakkoord.

De federale ministers die deel zullen uitmaken van de ITS-stuurgroep zijn: de minister van Mobiliteit vertegenwoordigd door de FOD Mobiliteit en Vervoer (stemgerechtigd lid), de minister van Economie en Consumenten vertegenwoordigd door de FOD Economie, de minister van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd door de Politie en de minister van Telecommunicatie vertegenwoordigd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Het ITS-samenwerkingsakkoord is het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 over de richtlijn 2010/40/EU van het Europese Parlement en de Raad van 7 juli 2010 over het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (ITS).