20 jul 2016 18:50

Jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van enerzijds de conclusies en aanbevelingen in het evaluatieverslag van de interne controle in de federale overheid en anderzijds van het activiteitenverslag 2014-2015 van het Auditcomité van de federale overheid.