20 jul 2016 18:50

Gezondheidszorg: begrotingskalender en aanpassing van de terugbetalingsprocedures

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van amendement goed rond diverse bepalingen over gezondheid die tot doel hebben de begrotingskalender voor de gezondheidszorg en de terugbetalingsprocedures voor geneesmiddelen aan te passen.  

Nieuwe begrotingskalender gezondheidszorg 
De Europese Commissie heeft het Europees semester ingevoerd. Hierdoor dient de Belgische begroting ingediend te worden uiterlijk op 15 oktober van het jaar voorafgaandelijk aan het begrotingsjaar. Het ontwerp van amendement beoogt de aanpassing van de begrotingskalender voor de opmaak van de gezondheidszorgbegroting aan het Europese semester. 

Terugbetalingsprocedures voor geneesmiddelen

Het ontwerp van amendement biedt aan de minister de mogelijkheid, in geval van  negatief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, om het sluiten van een overeenkomst voor te stellen:

  • indien de minister de door de aanvrager voorgestelde basis van tegemoetkoming niet in verhouding acht met de wettelijke evaluatiecriteria
  • of indien de minister van mening is dat de inschrijving op de lijst van de terugbetaalbare specialiteiten onzekerheden bevat op budgettair vlak

De ontwerpen van amendement worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.