20 jul 2016 18:50

Erkenningsprocedure voor podologen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die als doel hebben de erkenningsprocedure voor podologen op 1 oktober 2016 te doen opstarten.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van podoloog


Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van podoloog