20 jul 2016 18:51

Wijziging van de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed rond de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. 

Het voorontwerp van wet past de wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen aan de rechtspraak aan en verduidelijkt de wet ten opzichte van de voorheen aangebrachte wijzigingen. Bovendien worden wijzigingen voorgesteld om een vlottere werking van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds en het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars te verzekeren. Tot slot wordt met het voorontwerp een wettelijk kader uitgewerkt voor de invoering van minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten om de verplichte aansprakelijkheid voor motorrijtuigen te dekken.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.