20 jul 2016 18:50

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2015 en 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmes twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de plannen tot verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitief plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2015 en het voorlopig plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2016, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Het definitief plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2015 bevestigt het voorlopig plan tot verdeling.

Uit de verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2016 blijkt de wil van de Nationale Loterij om verenigingen te steunen die een belangrijke rol spelen qua maatschappelijk engagement, of het nu bijvoorbeeld gaat om de zaak van de vermiste kinderen met Child Focus, de bijstand ingeval van vergiftiging met het Antigifcentrum of de bestrijding van mensenhandel met het centrum PAG-ASA.

De Nationale Loterij verleent ook haar steun aan nieuwe initiatieven die binnen dit kader passen, zoals het pilootproject Sexual Assault Referral Centres, dat beoogt geïntegreerde structuren op te richten die gespecialiseerd zijn in de multidisciplinaire opvang (met inbegrip van volgende aspecten: juridische, politiegerelateerde, medische en psychosociale) van slachtoffers van sexueel geweld. Tegen 2017 voorziet het project de oprichting van drie pilootcentra (één in Brussel, één in Wallonië en één in Vlaanderen).

Tot slot beoogt het subsidiebeleid van de Nationale Loterij ook de ondersteuning en de promotie van de Belgische sport en atleten. Zo heeft het in 2015 en 2016 een bijzondere subsidie toegekend voor de Olympische Spelen van Rio.

Ter herinnering: het nieuwe beheerscontract 2016-2021 van de Nationale Loterij heeft de invoering van een subsidiecharter voorzien waarbij de Loterij en de subsidiegerechtigden betrokken zijn. Het bevestigt het belang van het maatschappelijk engagement van de Nationale Loterij jegens de Burgermaatschappij.