20 jul 2016 18:51

Tussentijdse status van het Only Once programma

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken en minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo akte van het statusrapport van het Only Once programma.

In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de 'Only Once' principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. De wet wil het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren en het gebruik van elektronische formulieren stimuleren. Het principe van de unieke gegevensinzameling is één van de essentiële instrumenten om de verschillende verplichte overheidsprocedures of -formulieren te vereenvoudigen. Dit principe heeft immers als objectief te vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde gegevens dienen mee te delen terwijl deze gegevens al aan een andere federale overheidsadministratie werden overgemaakt.

Het Only Once programma werd opgericht door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV), in samenwerking met de federale dienstenintegratoren Fedict en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Het programma staat de federale overheidsdiensten bij in de toepassing van de Only Once wet.

In totaal werden 52 federale overheidsinstellingen gecontacteerd en gevraagd om deel te nemen aan het Only Once programma. Aan de verschillende overheidsinstellingen werd gevraagd een actualisatie van het actieplan over te maken aan de dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. De informatie die verzameld werd tijdens deze actualisatie wijst aan dat het merendeel van de deelnemende overheidsdiensten in het algemeen weinig tot geen vooruitgang hebben geboekt in het implementeren van de Only Once wet.

De ministerraad vraagt aan alle regeringsleden om bij de overheidsdiensten die tot hun bevoegdheid behoren aan te dringen op een snellere implementatie van de Only Once wet.