20 jul 2016 18:50

Instemming met internationale akten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed over de instemming met internationale akten.

Het gaat om volgende akten:

  • de instemming met de overeenkomst over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, en bijlagen, gedaan te Brussel, op 26 juni 2012
  • het protocol, gedaan te Luxemburg, op 14 april 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel, op 24 juni 1970
  • het akkoord tussen  België en de Verenigde Staten tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van “FATCA”, ondertekend te Brussel op 23 april 2014 en het aanvullend akkoord, ondertekend te Brussel op 29 en 30 september 2015  

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.