20 jul 2016 18:51

Overheidsopdrachten voor de federale politie: aankoop en onderhoud van gepantserde voertuigen en bakens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de opstart van twee overheidsopdrachtenprocedures goed ten voordele van de federale politie.

De eerste overheidsopdracht betreft een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van gepantserde voertuigen ten voordele van de federale politie.

De tweede overheidsopdracht betreft een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van bakens voor de speciale eenheden van de federale politie (DSU), de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van Defensie (ADIV).