20 jul 2016 18:51

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus akkoord met de toekenning van de percelen in het kader van de overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016, in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.   

Het Europese voedselhulpprogramma werd in 2013 vervangen door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat tijdens de programmatieperiode 2014-2020 beheerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie. Op 27 mei 2006 werd een open aanbesteding opgestart. 

De aangekochte voedingsmiddelen worden verspreid over zo'n 780 OCMW's en erkende Belgische partnerorganisaties, die belast zijn met de gratis verdeling aan de meest behoeftigen.