20 jul 2016 18:50

Evaluatie van de interne werking van B-FAST

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kennis van de evaluatie van de interne werking van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team).

De ministerraad keurt de visie, de missie en de strategische doelstellingen van B-FAST goed en neemt nota van de lopende werkzaamheden met het oog op de identificatie van de hervormingen en de aanbevelingen. De evaluatie en de strategische doelstellingen moeten het de federale regering mogelijk maken B-FAST als gemeenschappelijk project te versterken, in het bijzonder voor de betrokken partnerdepartementen, in termen van noodhulp aan het buitenland.

De interdepartementale samenwerkingsformule, onder het voorzitterschap van de minister van Buitenlandse Zaken en gecoördineerd door de FOD Buitenlandse Zaken, zal georganiseerd zijn rond een operationele cel met vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

De ministerraad keurt tevens de financiële audit, de ontwikkeling van de capaciteiten en het opstellen van een actieplan goed.