20 jul 2016 18:50

Toekenning van een contingent eervolle onderscheidingen Nationale Orden voor de Federale Pensioendienst

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de toekenning van een contingent eervolle onderscheidingen Nationale Orden aan de Federale Pensioendienst.

De Federale Pensioendienst beschikte niet over een contingent van eretekens in de Nationale Orden in tegenstelling tot andere federale overheidsdiensten. De ministerraad stelt nu voor om het contingent voor de Federale Pensioendienst vast te leggen met in totaal achttien eervolle onderscheidingen, zowel voor de Leopoldsorde, de Kroonorde als de Orde van Leopold II. 

De Federale Pensioendienst is op 1 april 2016 gestart met haar activiteiten en zal vanaf 1 januari 2017 ook het beheer van lokale pensioenen, die momenteel worden beheerd door de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), op zich nemen, alsook de pensioenen van de agenten van HR Rail.