07 jul 2016 17:06

Aanstelling van een advocatenkantoor voor het bijstaan van de Belgische staat in het Optima-dossier

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt de gunning van de overheidsopdracht goed over de aanstelling van een advocatenkantoor dat de Belgische staat bijstaat in het kader van het faillissement van Optima Bank nv.

De opdracht bestaat in het verstrekken van juridisch advies, het opstellen van akten en rechtspleging en de vertegenwoordiging van de Belgische staat om zijn belangen te verdedigen en zijn schuldvordering te innen in het kader van dit faillissement, alsook de burgerlijke partijstelling voor het strafonderzoek verricht door het parket van Gent in dit faillissement.

De ministerraad gaat akkoord met de gunning van de overheidsopdracht aan advocatenkantoor Stibbe CVBA.