30 mei 2013 19:30

Aanstelling van hypotheekbewaarders bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanwijzingsprocedure van de interim hypotheekbewaarders bij de FOD Financiën verduidelijkt. 

In afwachting van de herziening van het statuut van de hypotheekbewaarders wordt de functie enkel interim ingevuld.

De hypotheekbewaarder heeft een dubbele taak. Hij is enerzijds rekenplichtige van de staat en moet bepaalde belastingen innen en anderzijds is hij een ambtenaar die de hypothecaire formaliteiten vervult. De selectieprocedure en de wijze van toewijzing van de functie worden verduidelijkt.