25 jan 2019 16:44

Aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) vaststelt.

Rekening houdend met de structuur en de werking van de CDSCA op basis van een Algemene Sociale Directie en een Algemene Commerciële Directie, werd door de Minister van Defensie beslist dat één mandaatfunctie volstaat voor deze instelling.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.