18 feb 2005 16:00

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed, met betrekking tot het aanvullend pensioen voor zelfstandigen(*). Het ontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangpast.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed, met betrekking tot het aanvullend pensioen voor zelfstandigen(*). Het ontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangpast.

De programmawet van 9 juli 2004 (**) biedt de zelfstandigen in bijberoep, voor zover ze sociale bijdragen verschuldigd zijn die op zijn minst gelijk zijn aan de bijdragen voor een zelfstadige in hoofdberoep, de mogelijkheid, om in het stelsel voor zelfstandigen een aanvullend pensioen op te bouwen. De mogelijkheid bestond al in de reglementering van vóór 1 januari 2004 (de datum waarop de nieuwe wetgeving over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen in werking trad). Het ontwerp van koninklijk besluit legt de datum, waarop de wijziging in werking treedt, op 1 januari 2004 vast. Zo kunnen de betrokken zelfstandigen zeker zijn van de ononderbroken opbouw van hun aanvullend pensioen. (*) tot uitvoering van artikel 234 van de programmawet van 9 juni 2004. (**) dat door artikel 232, het artikel 42,3° van de programmawet van 24 december 2002 wijzigt.