18 feb 2005 16:00

Ministerraad van 18 februari 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 februari 2005, Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 februari 2005, Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister vestigde in de eerste plaats de aandacht op de hervorming van het statuut van het personeel in het openbaar ambt niveau D (dat men een beetje uit het oog was verloren), dat voortaan van loopbaanmogelijkheden zal kunnen genieten, op basis van gecertificeerde opleidingen. Hij kondigde ook een princiepsakkoord aan over de fusie van twee instellingen: de Federale investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale participatiemaatschappij (FPM). Guy Verhofstadt benadrukte de goedkeuring van het voorontwerp van wet over de vereenvoudiging van de huwelijksverklaring en de afschaffing van de fiscale zegels als betaalmiddel, om een rijbewijs te bekomen. Hij kondigde ook een grotere deelname van België aan in de wederopbouw van Irak. Er zal geen Belgische militaire interventie zijn, maar wel onder andere hulp bij de opleiding van Iraakse genie officieren in Amman. De hulp van België zal via de Europese Unie of de Verenigde Naties worden verdergezet. Hij vermeldde ook zijn voorstel, vijfkamp voor Europa, dat hij aan zijn collega's van de Europese Raad heeft overgemaakt. De Regering zal op basis hiervan een uitgewerkte nota opstellen voor de volgende Europese top. Daarnaast kondigde hij aan dat de derde conferentie over het federalisme van 3 tot 5 maart in Brussel zal plaatsvinden. De Koning zal aanwezig zijn op de openingszitting op 3 maart in het Europees Parlement.