18 feb 2005 16:00

Managementfuncties

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Het ontwerp heeft als doel een strikte gelijkheid tussen de adjunct-administrateurs-generaal die geen houder zijn van een managementfunctie te verzekeren. Artikel 31 van voornoemd koninklijk besluit voorziet dat de houders van rang 16 die niet in een managementfunctie zijn aangesteld, niet meer in de hiërarchische structuur worden geïntegreerd. De toezichthoudende minister stelt hen als opdrachthouder aan en bepaalt hun opdracht. Aangezien in sommige instellingen van sociale zekerheid de adjunct-administrateur-generaal houder is van rang 15, wijzigt het ontwerp het artikel 31 zodat het ook de houders van rang 15 omvat. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 30 november 2003.