18 feb 2005 16:00

Register identiteitskaarten

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed, tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het register van de identiteitskaarten.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed, tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het register van de identiteitskaarten.

Het register heeft als doel een permanente inventaris te verzekeren van de identiteitskaarten die in België worden vervaardigd en uitgereikt. Het is een specifiek bestand, onafhankelijk van het Rijksregister (*), dat inlichtingen over de titularis en de elektronische identiteitskaart bevat. De leden van de federale en lokale politie, sommige leden van de dienst vreemdelingenzaken en de gemeenten krijgen toegang tot het bestand. Het ontwerp houdt rekening met de opmerkingen die de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer formuleerde. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) wet van 19 juli 1991 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983.