18 feb 2005 16:00

Vlaams Fonds voor de Letteren

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvrijstelling van prijzen en kunstenaars, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvrijstelling van prijzen en kunstenaars, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.

Het ontwerp voegt het Vlaams Fonds voor de Letteren toe aan de lijst van instellingen, opgenomen in het KB/WIB, waarvan de prijzen en subsidies die ze aan geleerden, schrijvers of kunstenaars toekennen, van de personenbelasting worden vrijgesteld. Het VFL heeft als doel de Nederlandstalige Letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk, in de brede zin van het woord, te ondersteunen en de sociaal-economische positie van auteurs en vertalers te verbeteren.