18 feb 2005 16:00

Zeevervoer

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad ermee in opdrachten voor zeevervoer te gunnen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad ermee in opdrachten voor zeevervoer te gunnen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het gaat om de realisatie in 2005 van maritieme transporten van militair materiaal voor de oefeningen en operaties van FOD Defensie.