18 feb 2005 16:00

FEDESCO

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de naam van het overheidsbedrijf ESCO (*) in FEDESCO verandert.

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de naam van het overheidsbedrijf ESCO (*) in FEDESCO verandert.

De naam ESCO werd al door verschillende NV's gebruikt. Om verwarring te vermijden en duidelijk te maken dat het een federale instelling is, koos men de naam FEDESCO: Federal Energy Service Company. De vennootschap heeft als doel projecten te bestuderen en te verwezenlijken die op het gebied van eco-efficiëntie een economische en ecologische vooruitgang verzekeren. Ze doet dit door middel van behoud, recuperatie en rationeel gebruik van energie, in welke vorm en voor welke doeleinden deze ook gebruikt wordt, onder andere door gebruik te maken van derde-investeerdesmechanismen, zonder beperkingen wat betreft de in werking gestelde technologieën, de lokaties van de projecten en hun opdrachtgevers. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat mevrouw Veronica Zakowski benoemt als regeringscommissaris bij FEDESCO. (*) zoals genoemd in het koninklijk besluit van oprichting van 27 december 2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2004.