18 feb 2005 16:00

Apothekers

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Het voorontwerp past de bepalingen inzake de uitoefening van de artsenijbereidkunde aan de evoluties van de maatschappelijke realiteit aan. De herwaardering van de rol van de apotheker is het resultaat van het akkoord getekend tussen de apothekers en de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid dat de Ministerraad in Oostende goedkeurde (**). Het voorontwerp geeft vorm aan de inhoud van het begrip farmaceutische zorgen en aan de rol van de apotheker inzake het voorkomen van risico's verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen. Het voorziet ook in een aantal administratieve vereenvoudigingen in het kader van de procedure voor het behandelen van aanvragen voor het bekomen van een vergunning voor de vestiging van een apotheek die voor het publiek is opengesteld. (*) nr 78 van 10 november 1967. (**) op 20 en 21 maart 2004.