18 feb 2005 16:00

Overstromingen 24-31 juli 2000

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) dat de overstromingen en het overlopen van openbare riolen, die tussen 24 en 31 juli 2000 in verschillende gemeenten plaatsvonden, als algemene ramp erkent en dat de geografische omvang van de ramp afbakent.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) dat de overstromingen en het overlopen van openbare riolen, die tussen 24 en 31 juli 2000 in verschillende gemeenten plaatsvonden, als algemene ramp erkent en dat de geografische omvang van de ramp afbakent.

De overstromingen en het overlopen van riolen na de hevige regenval tussen 24 en 31 juli 2000 werd al als algemene ramp erkend. Het koninklijk besluit in kwestie werd al driemaal gewijzigd, zodat men de zone kon uitbreiden met andere gemeenten. Op vraag van de gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant wordt de zone van algemene ramp met de gemeente Dilbeek uitgebreid. (*) van 19 april 2001.