18 feb 2005 16:00

Regie der Gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad verschillende dossiers goed over de Regie der Gebouwen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad verschillende dossiers goed over de Regie der Gebouwen.

De Ministerraad ging akkoord met: - de verlenging met drie maanden van het huurcontract van de huidige huisvesting op het Jan Jacobsplein 10, in Brussel, in afwachting van de uitgebreide huisvestingsoperatie van de centrale diensten van FOD Financiën in het North Galaxy complex. - de huur van een oppervlakte van 406,18 m2 in de Slingerweg 50 in Genk, als kantoren voor de dienst Douane en Accijnzen van FOD Financiën. - de huur van een garage gelegen in Grâce-Hollogne (Bierset), Blériotstraat 3/3, voor de dienst Douane en Accijnzen voor Luik en omgeving van FOD Financiën.