18 feb 2005 16:00

Commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Het koninklijke besluit voorzag dat de reserves van de wervingsexamens van assessor sociale reïntegratie en assessor strafuitvoering bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling gedurende vijf jaar geldig zijn. De bestaande wervingsreserves zijn echter verstreken. Om de continuïteit van de werking van de commissies te garanderen, bepaalt het ontwerp dat de Minister van Justitie de geldigheidsduur van de wervingsreserves twee maal voor een maximale periode van telkens één jaar retroactief kan verlengen. (*) van 10 augustus 1998.