18 feb 2005 16:00

Hevige regenval 30 april en 1 mei 2004

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de hevige regenval, plaatselijk van grote hagelkorrels vergezeld, die op 30 april en 1 mei 2004 in verschillende gemeenten van Luik en Limburg plaatsvond als algemene ramp erkent en dat de geografische omvang van de ramp afbakent.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de hevige regenval, plaatselijk van grote hagelkorrels vergezeld, die op 30 april en 1 mei 2004 in verschillende gemeenten van Luik en Limburg plaatsvond als algemene ramp erkent en dat de geografische omvang van de ramp afbakent.

De hevige regenval beantwoordt aan de criteria om als natuurramp te worden erkend. Het KMI bevestigt dat de neerslaghoeveelheid de drempels had bereikt. Het verslag van de Gouverneurs vermeldt dat het globale bedrag van de schade meer dan 1.250.000 euro bedraagt en per gezinsdossier meer dan 5.000 euro. Met het oog op de behandeling van de dossiers worden 3 bestuursassistenten voor een periode van 6 maanden aangeworven ten laste van de Nationale Kas voor Rampenschade.