18 feb 2005 16:00

Uitoefening functie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat aan de heer Thomas Bombois, referendaris bij het Arbitragehof, de toestemming verleent, om de functie van deeltijds assistent bij het departement van Publiek Recht van l'Université catholique de Louvain uit te oefenen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat aan de heer Thomas Bombois, referendaris bij het Arbitragehof, de toestemming verleent, om de functie van deeltijds assistent bij het departement van Publiek Recht van l'Université catholique de Louvain uit te oefenen.

Het Arbitragehof heeft een gunstig en onderbouwd advies gegeven, nadat het zich ervan heeft vergewist dat de gevraagde afwijking de wettelijke grenzen niet overschrijdt en dat zijn goede werking er niet door wordt aangetast.