18 feb 2005 16:00

Windhoos 3 november 2003

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de windhoos die op 3 november 2003 in verschillende gemeenten van de provincie Henegouwen plaatsvond, als een algemene ramp erkent en de geografische omvang afbakent.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de windhoos die op 3 november 2003 in verschillende gemeenten van de provincie Henegouwen plaatsvond, als een algemene ramp erkent en de geografische omvang afbakent.

De windhoos van 3 november 2003 beantwoordt aan de criteria (*), om als natuurramp te worden erkend. De wind haalde een topsnelheid van meer dan 100 km per uur. Het globale bedrag van de schade beloopt over de 1.250.000 euro en het gemiddelde bedrag per gezinsdossier over de 5.000 euro. De geografische omvang van de ramp is beperkt tot de gemeenten La Louvière en Le Roeulx. (*) zoals vermeld in de ministeriële omzendbrief van 30 november 2001.