24 jan 2003 16:00

Aanvullend pensioenstelsel voor managers en kaderleden in overheidsdiensten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet goed houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet goed houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst.

Ter herinnering, dit voorontwerp van wet organiseert de toekenning, de berekening en de financiering van een pensioenstelsel dat het algemeen pensioenstelsel van de loontrekkenden aanvuld in het voordeel van deze personen. Enkele wijzigingen werden aan de oorspronkelijke tekst aangebracht, onder meer de invoering van een overgangsperiode om rekening te houden met de verworven rechten. De voorgestelde maatregelen zijn immers van toepassing zowel op de aanvullende voordelen voorbehouden aan de personen belast met een management- of staffunctie, als op alle andere extralegale aanvullende voordelen toegekend aan de contractuele of vastbenoemde personeelsleden. Dit voorontwerp zal, na syndicale onderhandeling, voorgelegd worden aan de Raad van State. (*) Dit voorontwerp van wet werd door de Ministerraad goedgekeurd in eerste lezing op 6/12/2002. Zie persbericht nummer 10 van die Ministerraad.