23 mei 2008 16:04

Aanvullend verzorgingspersoneel in rusthuizen en verzorgingsinstellingen

Financiering van het aanvullend verzorgingspersoneel, administratief en logistiek personeel in ROB, RVT en CDV

Financiering van het aanvullend verzorgingspersoneel, administratief en logistiek personeel in ROB, RVT en CDV

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering van de loonschalen en de loonsverhogingen in sommige gezondheidsinrichtingen. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx wijzigt het kb van 17 augustus 2007 dat de financiering van het aanvullend verzorgingspersoneel (bovennormpersoneel) en het administratief en logistiek personeel in rustoorden voor bejaarden (ROB), rust- en verzorgingstehuizen (RVT) en centra voor dagverzorging (CDV) regelt. Het oorpsrokelijke kb begrenst het aantal personeelsleden (in voltijdse equivalenten=VTE) dat men in de openbare en de privé instellingen kan financieren. Die begrenzing komt overeen met het aantal VTE van het vierde semester van 2002. 

Tussen 2004 en het eerste semester van 2007 zijn die grenzen met 10 à 11% overschreden, wat een ernsitge budgettaire overschrijding tot gevolg had. Om de gevolgen ervan te vermijden, heeft de ministerraad beslist de grenzen die aanvankelijk voor de openbare sector op 4.894 VTE en voor de privé sector op 17.205 VTE waren vastgesteld retroactief tot een gemeenschappelijke grens van 24.882 VTE te verhogen.

De vertegenwoordigers van de rusthuizen hebben zich ertoe verbonden om alles in het werk te stellen geen personeel af te danken en geen prijsverhogingen door te voeren. Ze zullen de factoren analyseren die de evolutie van het personeel verklaren en een structurele oplossing vinden voor de correctiemechanismen.  

KB tot wijziging van het kb van 17 augustus 2007 tot uitvoering van art. 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de loonharmonisering van de loonschalen en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.