23 mei 2008 12:04

Ministerraad van 23 mei 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Na de ministerraad met de socio-economische agenda is er een persconferentie om 17u30 in de Wetstraat 16, 1000 Brussel. Er volgt dan een tweede newsletter van de ministerraad. De ministerraad heeft deze voormiddag al volgende beslissingen genomen: