23 mei 2008 12:04

Sanctie- en controleprocedure van rustoorden en verzorgingstehuizen

Vereenvoudiging van de sanctie- en controleprocedure voor rustoorden en verzorgingstehuizen en invoering van progressieve sanctionering

Vereenvoudiging van de sanctie- en controleprocedure voor rustoorden en verzorgingstehuizen en invoering van progressieve sanctionering

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legde de ministerraad een ontwerp van kb voor dat de sanctie- en controleprocedure voor rustoorden en verzorgingstehuizen eenvoudiger en duidelijker maakt en dat een progressieve sanctionering invoert.

Het ontwerp past het bestaande systeem aan op basis van de praktijk en de opmerkingen die de vertegenwoordigers van de rustoorden maakten in de overeenkomstencommissies. Het nieuwe kb vermeldt de wijze waarop de controle van de graad van zorgbehoevendheid in de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen zal gebeuren (KATZ-schaal). Het beschrijft ook hoe de significante verkeerde toepassing van het evaluatieinstrument wordt bepaald en de sanctionering wordt berekend.