23 mei 2008 12:04

Overeenkomst FAGG en Belgisch centrum voor farmacologische informatie

Financiering van het Belgisch Centrum voor Farmacologische Informatie

Financiering van het Belgisch Centrum voor Farmacologische Informatie

De ministerraad heeft een overeenkomst goedgekeurd tussen het FAGG en het Belgisch centrum voor farmacologische informatie voor een overheidsopdracht (BCFI). Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx regelt voor 2008 de financiering van het BCFI door het FAGG. Het bedrag van 1.250.000 euro dat uitgetrokken wordt, staat op de begroting 2008 van het FAGG ingeschreven.

Het BCFI verspreidt onafhankelijke informatie over geneesmiddelen met de bedoeling het gebruik van geneesmiddelen door mensen  en door de diergeneeskunde veilig en rationeel te houden. Het biedt informatie over alle aspecten: het juiste therapeutische gebruik, de afweging tussen voordelen en risico's en tussen de prijs en de kwaliteit. Op de webisite van het BCFI vindt u uitgebreide informatie over de geneesmiddelen die in België te verkrijgen zijn.