23 mei 2008 12:04

Accreditering van geneesheren

Drie nieuwe paritaire comités voor de accreditering van geneesheren opgericht

Drie nieuwe paritaire comités voor de accreditering van geneesheren opgericht

De ministerraad heeft een ontwerp van kb goedgekeurd dat drie nieuwe paritaire comités opricht voor de accreditering van geneesheren. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voegt de drie nieuwe comités toe aan de 26 bestaande comités bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. 
Het gaat om recente specialisaties in urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, medische oncologie en geriatrie.

De ministerraad keurt het kb goed tot wijziging van het kb van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.