23 mei 2008 12:04

Geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Samenstelling en werking van de gemengde commissie binnen het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Samenstelling en werking van de gemengde commissie binnen het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de werking en de samenstelling vastlegt van de Gemengde commissie binnen het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

De commissie geeft adviezen om te bepalen onder welke wetgeving een product valt dat tegelijktrijd beantwoordt aan de definitie van geneesmiddel als aan die van andere producten, zoals voedingssupplement, cosmetica, medisch hulpmiddel of biocide.

De commissie bestaat uit twee kamers: een voor producten bestemd voor menselijk gebruik en een voor diergeneeskundig gebruik. Elk van de kamers bestaat uit:

  • vier vertegenwoordigers van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  • twee vertegenwoordigers van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  • twee vertegenwoordigers van het Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  • vier vertegenwoordigers van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

De verantwoordelijke die een product op de markt brengt, een openbare dienst of een derde kan adviezen vragen aan de commissie. De eerste moet een retributie van 250 euro betalen per product.