21 nov 2003 16:00

Aanvullende gemeentebelasting

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de opcentiemen op de belasting van de niet inwoners (natuurlijke personen) en de toepassing van de aanvullende belastingen op de personenbelasting.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de opcentiemen op de belasting van de niet inwoners (natuurlijke personen) en de toepassing van de aanvullende belastingen op de personenbelasting.

Wat bedrijfsvoorheffing betreft heeft het ontwerp tot doel de opcentiemen evenals het percentage van de opcentiemen meer in overeenstemming te brengen met het bedrag dat vastgesteld wordt door de gemeenten. Sinds de gemeenten vrij de aanvullende gemeentebelasting kunnen bepalen wordt immers vastgesteld dat dit percentage vaak hoger ligt dan dit vastgesteld in de barema's van de bedrijfsvoorheffing. Het percentage van de aanvullende belastingen wordt bijgevolg verhoogd tot 7. Zo betaalt de belastingplichtige, naar aanleiding van de definitieve belastingberekening, minder belasting, rekening houdende met het feit dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing meer in overeenstemming is met de uiteindelijk verschuldigde belasting. (*) tot wijziging van het KB/WIB 92 (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).