11 dec 2015 15:07

Aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over aanvullende maatregelen ter bestrijding van terorrisme.

Het voorontwerp geeft uitvoering aan drie maatregelen, ter bestrijding van terrorisme, die door de regering zijn aangekondigd op 19 november 2015:

  • de mogelijkheid om 24 uur per dag over te gaan tot huiszoekingen
  • de herziening van de wetgeving over de bijzondere opsporingstechnieken om het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden uit te breiden, voornamelijk ter bestrijding van illegale wapenhandel
  • de invoering van gemeenschappelijke gegevensbanken

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.