11 mrt 2016 13:00

Aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met aanvullende maatregelen om terrorisme te bestrijden. 

Het voorontwerp van wet werd aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State aangepast.

Het voorontwerp geeft uitvoering aan drie maatregelen die door de regering op 19 november 2015 zijn aangekondigd, ter bestrijding van terrorisme:

  • de mogelijkheid om 24 uur per dag over te gaan tot huiszoekingen
  • de herziening van de wetgeving over de bijzondere opsporingstechnieken om het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden uit te breiden, voornamelijk om illegale wapenhandel te bestrijden
  • de invoering van gemeenschappelijke gegevensbanken

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.