16 jan 2004 18:00

Aanvullende pensioenen promoten en hinderpalen wegnemen

De heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, gaat de aanvullende pensioenplannen voor werknemers actief promoten bij de sociale partners van alle sectoren. Bovendien wil de regering nog twee problemen aanpakken:

De heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, gaat de aanvullende pensioenplannen voor werknemers actief promoten bij de sociale partners van alle sectoren. Bovendien wil de regering nog twee problemen aanpakken:

- de huidige regeling is niet soepel genoeg voor werknemers die verhuizen naar het buitenland; - de fiscaal gunstige behandeling van de bijdragen wordt beperkt door de zogenaamde 80%-regel. Die stelt dat het resulterende aanvullend pensioen nooit méér mag bedragen dan 80% van het laatst verdiende loon. Dat is moeilijk jaren van te voren te voorspellen en kan evenmin vlot gecontroleerd worden. Aangezien dit twee ingewikkelde problemen zijn, belast de Ministerraad een expertenwerkgroep oplossingen voor te stellen tegen eind maart 2004.