20 apr 2007 17:00

Aanvullende pensioenen voor contractueel personeel

Aanvullende pensioenen voor contractuele personeelsleden van federale overheidsdiensten

Aanvullende pensioenen voor contractuele personeelsleden van federale overheidsdiensten

De ministerraad besliste om het voorontwerp van wet dat minister van Pensioenen Bruno Tobback voorstelde over de aanvullende pensioenen voor contractuele personeelsleden in overheidsdiensten voor te leggen aan het Comité A en het overlegcomité. Het voorontwerp schept een juridisch kader dat als doel heeft een tweede pensioenpeiler voor contractuele personeelsleden in overheidsdiensten op te richten. De bedoeling is om het verschil tussen pensioenen van vastbenoemde en contactuele personeelsleden op te heffen. Onder dezelfde loopbaanvoorwaarden ontvangt een vastbenoemd personeelslid immers een pensioen van de openbare sector, dat hoger ligt dan dat van de contractueel. Bovendien zorgt de benoeming voor een opening van het recht op pensioen van de openbare sector met terugwerkende kracht voor de jaren gepresteerd als contractueel. Omwille van de billijkheid, kunnen contractuele personeelsleden in aanmerking komen voor het aanvullend pensioen.