03 apr 2020 16:59

Aanvullende veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 te vermijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het ministerieel besluit van 23 maart 2020 met dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wijzigt.

De COVID-19-epidemie evolueert in verschillende Europese landen. Alle noodzakelijke maatregelen zijn nodig om te vermijden dat het aantal infecties de komende weken sterk stijgt. Deze maatregelen zullen het aantal en de omvang van de secundaire transmissieketens voor de gevallen op het grondgebied zeer sterk verminderen.

Mensen leven in social communities (werkomgeving, gezin, school, ...). Hierbinnen bestaan vandaag al verschillende niveaus van circulatie van het coronavirus. Het is de bedoeling dat mensen die normaal niet in contact met elkaar komen, niet met elkaar in contact raken, en dus ook het virus niet van de ene community naar de andere overdragen.

Het ontwerp vult daarom de reeds voorgeschreven maatregelen aan. Er wordt aanbevolen om de maatregelen zonder uitstel op het volledige grondgebied te implementeren.