Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel