11 sep 2020 18:05

Tweede deel van het programma 2020 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en van de minister belast met Buitenlandse Handel, Pieter De Crem, akkoord met het tweede deel van het programma 2020 van de leningen van staat tot staat.

Het betreft een gebonden staatslening ten gunste van Kenia van 12 000 000 euro als onderdeel van een gemengd krediet van 17 391 304 euro voor een afvalwaterbehandelingsproject uit te voeren door het consortium John Cockerill/Denys.

Voor John Cockerill gaat het om een eerste aanvraag in de sector van afvalwaterbehandeling. Gezien de omvang van het project werd er voor een consortium gekozen waarbij: 

  • de afvalwaterverwerkingsinstallatie door John Cockerill gebouwd zal worden
  • de afvalwatercollector door Denys aangelegd zal worden

Het dossier betreft dus twee aanvullende projecten die in parallel uitgevoerd worden. Dit maakt het mogelijk om verschillende Finexpo-instrumenten te combineren:

  • een rentebonificatie voor een kredietbedrag van 8 451 749,28 euro met aanvullende gift van 2 772 353,35 euro die tevens de credendopremie van 1 224 102,63 euro dekt
  • een gemengd krediet van 17 391 304 euro (een LSS van 12 000 000 euro en een commercieel krediet van 5 391 304 euro)
  • Sofinex kent tevens een gift toe van 500 000 euro in het kader van een commercieel krediet voor een bedrag van 1 428 571 euro