11 sep 2020 18:05

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • de intrestbonificatie met aanvullende gift voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Kenia
  • de intrestbonificatie met aanvullende gift voor de aanleg van een drinkwaterdistributienetwerk voor de bevolking van 'grand-Ithanga' in Kenia
  • de intreststabilisatie voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Kenia
  • de intreststabilisatie voor de levering en de bouw van minstens 60 plattelandsbruggen in Sri Lanka

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.