11 sep 2020 18:05

Overheidsopdrachten voor het Schengen Informatiesysteem

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met twee overheidsopdrachten voor de federale politie met betrekking tot het Schengen Informatiesysteem.

Het gaat vooreerst over de lancering van een gemengde meerjarige opdracht voor het herschrijven van het Belgische Schengensysteem (NS.SIS) om het af te stemmen op het Schengensysteem van de tweede generatie (SIS II). Om aan de nieuwe technische vereisten te blijven voldoen, is een evolutie van het systeem, dat de hoeksteen vormt van de grenscontrole, noodzakelijk. De opdracht wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

De ministerraad keurt eveneens een wijzigingsclausule goed die de meerjarige overeenkomst van diensten voor het ter beschikking stellen van personeel belast met de afstemming van de NS.SIS op de nieuwe SIS II, verlengt. Rekening houdend met de planning van de nieuwe opdracht en de noodzaak om het huidige systeem in werking te houden tijdens de uitwerking van het nieuwe systeem, is een verlenging van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 noodzakelijk om de continuïteit van de technische migratie van de Schengensystemen te garanderen.